Arhivare

Prelucrare a documentelor, consultanță, arhivare electronică, gestionare curentă și depozitare

Arhivare

Prelucrare a documentelor, consultanță, arhivare electronică, gestionare curentă și depozitare


Prestarea acestor servicii constă în acordarea consultanţei de specialitate pentru:

 • Elaborarea Nomenclatorului documentelor de arhivă.
 • Selecţionarea documentelor de arhivă.
 • Servicii pentru evidenţa fondurilor şi colecţiilor arhivistice.
 • Manipularea documentelor.
 • Verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă.
 • Servicii de amenajare depozit de arhivă la client.
 • Operaţiuni arhivistice efectuate asupra documentelor de arhivă.
 • Depozitarea / Gestionarea curentă a fondului arhivistic pe o perioadă determinată, într-unul din depozitele societăţii noastre.
 • Organizarea activităţii de manipulare şi transport al documentelor solicitate de beneficiar pe durata depozitării.
 • Servicii de arhivare electronică şi managementul documentelor.
 • Asigură deplină confidenţialitate a datelor cu care operează.

Legislația din domeniul arhivării

Legi

Lege nr. 16 din 1996 – Legea Arhivelor Nationale consolidata cu modificarile ulterioare 
Legea 358 din 2002 – Modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
Legea 135 din 2007 – Arhivarea documentelor in forma electronica 
Legea 148 din 2012 – Inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice 
Legea 138 din 2013 – Modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

OUG

Ordonanța de urgență 39 din 2006 – Modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

Ordine

Ordinul 217 din 1996 – Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente
Ordinul 235 din 1996 – Caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă
Ordin 1319 din 2006 – Aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal.
Ordinul 1414 din 2006 – modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administrației şi internelor nr. 1319 din 2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor in domeniul arhivistic, precum ți a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

Convenție pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat Haga, 14 mai 1954.